Alt du trenger å vite om Purell® hånddesinfeksjon

Alt du trenger å vite om Purell® hånddesinfeksjon

ER PURELL® HÅNDDESINFEKSJONSPRODUKTER EFFEKTIVE MOT INFLUENSA?
 
Enveloped virus er vanligvis lett drept eller inaktivert av alkohol. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler bruk av alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler som et forebyggende tiltak for å forhindre influensa.
 
ER PURELL® ADVANCED HAND SANITIZER EFFEKTIV MOT EBOLA?
 
Ebolavirus er svært farlige patogener som må holdes inne og er ikke lett tilgjengelige for laboratorietester. Foreløpig kjenner vi ikke til noen hånddesinfeksjonsmidler som er testet mot ebolavirus, inkludert PURELL® Advanced Hand Sanitizer. Det er imidlertid viktig å merke seg at ebolaviruset er et innkapslet virus. Enveloped virus er vanligvis lett drept eller inaktivert av alkohol. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler bruk av alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler som et forholdsregler under et utbrudd.
 
KAN JEG TRYGT BRUKE PURELL® HAND SANITIZER FLERE GANGER OM DAGEN?
 
Ja. Tallrike studier støtter sikkerheten ved langvarig, gjentatt bruk av PURELL® hånddesinfeksjonsmidler. Det er avgjørende å praktisere riktig håndhygiene i avgjørende øyeblikk som før du spiser, etter toalettbesøk og etter å ha berørt gjenstander som blir berørt ofte av andre. 1
1. Vitenskapelige studier
 
FUNGERER ALLE HÅNDDESINFEKSJONSMIDLER LIKT?
 
Nei Når det gjelder hånddesinfeksjonsprodukter, er formelen viktig. Den aktive ingrediensen er viktig, men den generelle formelen påvirker effektiviteten til produktet. Produktet skal også gi god hudpleieytelse og være behagelig å bruke.
 
INNEHOLDER PURELL® HAND SANITIZER TRICLOSAN?
 
Nei PURELL® Hand Sanitizer inneholder ikke triclosan. Den aktive ingrediensen i PURELL® Hand Sanitizer er etylalkohol.
 
DREPER PURELL® HAND SANITIZER DE FASTBOENDE OG FORBIGÅENDE BAKTERIENE PÅ HENDENE DINE?
 
Bakterier lever overalt. Kroppen vår er full av bakterier som holder oss friske. De regnes som "residente eller muligens ufarlige" bakterier og de finnes på og i kroppen. I tillegg til fastboende bakterier, er vi også utsatt for de vi får i oss gjennom kontakt med andre mennesker eller gjenstander. Disse kalles forbigående bakterier. Disse bakteriene er ofte ansvarlige for å gjøre oss syke. PURELL® Hand Sanitizer minimerer noen av de fastboende bakteriene dine samtidig som de forbigående bakteriene på det øverste laget av hendene elimineres. Kroppen din fyller raskt på dine fastboende bakterier.
 
DREPER PURELL® HAND SANITIZER VIRKELIG 99,99 % AV SYKDOMSFREMKALLENDE BAKTERIER?
 
Ja. PURELL® hånddesinfeksjonsprodukter er testet for et bredt spekter av mikroorganismer og resulterer i over 99,99 % reduksjoner i disse organismene.
 
FØRER BRUK AV PURELL® HÅNDDESINFEKSJON TIL RESISTENTE BAKTERIER?
 
Nei, det er en feil. Bruk av PURELL® Hand Sanitizer bidrar ikke til spredning av antibiotikaresistente bakterier som overforbruk av antibiotika. Etylalkohol, den aktive ingrediensen i PURELL® hånddesinfeksjon, forstyrrer raskt cellemembraner og bryter ned celleproteiner. Det fordamper raskt, og etterlater ingenting slik at bakterier blir motstandsdyktige. I følge CDCs Clean Hands Count-kampanjebruk av hånddesinfeksjon induserer ikke antibiotikaresistens. Sunne vaner som riktig håndhygiene bidrar til å redusere spredningen av sykdomsfremkallende bakterier. Å holde seg frisk reduserer behovet for å foreskrive antibiotika; Derfor spiller alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler til syvende og sist en viktig rolle i å redusere antibiotikaresistens.
 
FORÅRSAKER PURELL® HÅNDDESINFEKSJONSMIDLER SUPERBUGS?
 
Nei Alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler dreper bakterier annerledes enn antibiotika, og etterlater ingen rester for at bakteriene enten blir resistente eller det som er kjent som "superbakterier." I følge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har bakterier ingen mulighet til å tilpasse seg eller utvikle motstand mot alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler, selv ved hyppig bruk.
Sentre for sykdomskontroll og forebygging. Håndhygiene i helsevesenet. Hentet 2. juni 2016
 
HVORDAN BRUKES PURELL® HAND SANITIZER?
 
Som med alle reseptfrie produkter, er det viktig å bruke PURELL® hånddesinfeksjonsprodukter riktig og i henhold til etikettens anvisninger: Fukt hendene grundig med produktet, og gni hendene raskt sammen til de er tørre. Voksne bør alltid overvåke barn når de bruker produktet. Det er viktig å bruke PURELL® Hand Sanitizer på viktige øyeblikk i løpet av dagen, som før du spiser, etter å ha tatt hånd om en syk person, etter bruk av toalettet, og etter å ha berørt gjenstander som har blitt berørt av mange forskjellige hender, for eksempel handlekurvens håndtak. , Subway-baren og heisknappene.
 
HVOR MANGE GANGER KAN PURELL® ADVANCED HAND SANITIZER BRUKES FØR DU VASKER HENDENE?
 
PURELL® Advanced Hand Sanitizer kan brukes når hendene ikke er synlig tilsmusset. Den kan brukes gjentatte ganger, og det er ikke nødvendig å vaske hendene innimellom med mindre den er synlig skitten. Det er heller ingen skadelige rester på hendene etter bruk.
 
ER DET TRYGT OG EFFEKTIVT Å BRUKE PURELL® HAND SANITIZER?
 
1. Studie: Påvirkning av bruk av hånddesinfeksjon på klasseromsfravær i grunnskolen.
Resultater: Den totale reduksjonen i skolefravær på grunn av infeksjon registrert i denne studien var 19,8 % på skoler som brukte alkoholbasert hånddesinfeksjonsgel sammenlignet med kontrollskoler. 1
 
Studie 2: Effekten av et omfattende håndvaskprogram på fravær i grunnskolen.
Resultater: To hundre og nitti elever fra fem friskoler deltok i denne studien. Hvert testklasserom hadde et kontrollklasserom, og intervensjon (opplæringsprogram og hånddesinfeksjon) ble igangsatt kun i testklasserommene. Fraværsdata ble samlet inn i 3 måneder. Fraværet var 50,6 % lavere i testgruppen. 2
 
Studie 3: Påvirkning av håndhygiene på sykefravær blant studenter i universitetshybler
Resultater: Den samlede økningen i bevissthet om håndhygiene og reduksjon i symptomer, sykefrekvens og fravær i produktgruppen sammenlignet med kontrollgruppen var statistisk signifikant. Avtagende symptomer relatert til øvre luftveissykdom varierte fra 14,8 % til 39,9 %. Den samlede forbedringen i sykefraværet var 20 %. Produktgruppen hadde 43 % færre dager fravær fra skole/arbeid. 3
 
Studie 4: Bruken av alkoholbasert øyeblikkelig hånddesinfeksjon i militæret - en prospektiv kohortstudie blant soldater i grunnleggende trening
Sammenlignet med kontrollgruppen hadde intervensjonsgruppen 40 % færre luftveissykdommer (p<0,001), 48 % færre gastrointestinale sykdommer (p<0,02), 44 % mindre tapt treningstid (p<0,001) og 31 % mindre medisinsk behandling (p<0,001). 4.
 
5. studie: Effekten av et omfattende håndhygieneprogram på arbeidsplassen på arbeidsgivers helseforsikringskrav og -kostnader, fravær, ansattes oppfatninger og
praksisfunn: På grunn av forebyggende hygiene falt krav om medisinsk behandling signifikant med mer enn 20 % i intervensjonsgruppen (P<0,05). Fravær ble positivt påvirket totalt sett i intervensjonsgruppen. Data fra medarbeiderundersøkelser viste betydelige forbedringer i håndhygieneatferd og oppfatninger av selskapets bekymring for ansattes velvære. 5
 
1 Hammond B, Ali Y, Fendler E, Dolan M, Donvoan S. Effekt av hånddesinfeksjon på grunnskolefravær. Link til artikkelen
2 Guinan M, McGukin M, Ali Y Effekten av et omfattende håndvaskprogram på fravær i barneskoler. Link til artikkelen
3 White C, Koble R, Carlson R, Lipson N, Dolan M, Ali Y, Cline M Effekten av håndhygiene på sykdom blant studenter i universitetshjem. Link til artikkelen
4 Mott Maj Peter, Sisk Maj Brian, Arbogast J, Ferrazzano-Yaussy C, Bondi C, Sheehan LTC J. Bruk av alkoholbasert øyeblikkelig hånddesinfeksjon i militære omgivelser: en prospektiv kohortstudie av hærens grunnleggende traineer. Link til artikkelen
5 Arbogast J, Moore-Schitz L, Jarvis W, Harpster-Hagan A, Hughes J, Parker A Impact of a Comprehensive Workplace Hand Hygiene Program on Employer Health Care Insurance Claims and Costs, Absenteeism, and Employee Perceptions and Practices. Link til artikkelen
Tilbake til bloggen