Gojo Bærekraft

Vi er forpliktet til å skape et sunt miljø for alle. Det er en integrert del av vår identitet og påvirker våre daglige handlinger. GOJO har som formål å redde liv og forbedre livskvaliteten gjennom velværeløsninger, og dette driver hver eneste beslutning vi tar, fra produktene vi tilbyr til måten vi jobber på.


Bærekraft er en essensiell del av vår arv og vårt engasjement for fremtiden. Omsorg for verdens velvære gjennomsyrer alt vi gjør, og våre bærekraftige løsninger er bare begynnelsen. Vi strekker oss langt for å sikre at vi utgjør en positiv forskjell.

Vår forpliktelse og fremskritt

Bærekraft er en nødvendighet for GOJOs formål: "Redde liv og forbedre livskvaliteten gjennom feel-good-løsninger." Mens vi arbeider for å oppfylle denne forpliktelsen, lærer vi hva som kreves, og våre kunder og andre interessenter forventer at vi fortsetter å utvikle oss. Dette bevisstheten driver GOJO til å fortsette å skape større sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig verdi. Vi skaper nye kilder til bærekraftig verdi for våre kunder ved å opprettholde partnerskap, bringe innovasjoner til våre løsninger og prosesser, og øke åpenheten i vår kommunikasjon.

Retningslinjer og styringsstrukturer

Fra produktene vi lager til menneskene vi påvirker, jobber vi kontinuerlig med å oppnå konstant forbedring. Vi integrerer bærekraft i alt vi gjør gjennom GOJO Sustainable Ways of Working (SWOW). Disse retningslinjene beskriver hvordan GOJO håndterer den skiftende måten vi tenker og jobber på, og de er dypt forankret i vår bedriftskultur. Vi forstår hva som gjør GOJO til en leder innen bærekraft og opplever verdiene hver eneste dag.

Last ned GOJO Sustainability Framework
Last ned GOJO Sustainable Chemicals and Packaging Guidelines

Bærekraftig praksis

Sustainable Ways of Working (SWOW) er vår unike tilnærming for å integrere bærekraft i alt vi gjør. Med SWOW vurderer GOJO-teammedlemmer de sosiale, miljømessige og økonomiske konsekvensene av beslutninger og daglig arbeid, og gjør forbedringer deretter. Denne grundige vurderingen fører til nye verdikilder for både GOJO og våre interessenter, inkludert alle vi berører og miljøet. SWOW fungerer på grunnlag av fem kjerneprinsipper:

1. Leder og lærer: Vi fokuserer på å lede vår bransje innen bærekraftig praksis og løsninger, samtidig som vi kontinuerlig utvider vår kunnskap og forpliktelse til å finne enda bedre løsninger. Vårt mål er

å være ledende innen hudpleiekategorien ved å fremme helse og sikkerhet for mennesker samtidig som vi beskytter miljøet.

2. Proaktiv kontinuerlig forbedring: "Bærekraftige måter å jobbe på" betyr å skape tenkemåter og arbeidsmetoder som fremmer dagens fremgang samtidig som man tar hensyn til behovene til fremtidige generasjoner. Vi bruker livssyklusprinsipper som veiledning for beslutningstaking og streber etter å forutsi og proaktivt håndtere virkningen av våre handlinger. Vi kontinuerlig sporer, forbedrer, måler og kommuniserer våre resultater.

3. Økonomisk ansvar: Vi tar fornuftige forretningsbeslutninger basert på god dømmekraft, integritet og kreativitet som gir avkastning for selskapet vårt og våre interessenter.

4. Miljøledelse og overholdelse: GOJO-anlegg og operasjoner overholder alle gjeldende myndighetsbestemmelser. Vi etablerer og opprettholder miljøledelsesprosedyrer og forurensningsforebyggende tiltak som er relevante for vår virksomhet, samtidig som vi identifiserer og håndterer miljørisiko på en ansvarlig måte. Rimelig og ansvarlig miljøledelse er et mål for hver GOJO-ansatt. Våre ansatte forventes å være kjent med og praktisere bærekraftige arbeidsmetoder.

5. Samarbeid med interessenter: Hos GOJO lytter vi til våre interessenter og engasjerer oss i meningsfulle dialoger for å fremme bærekraftsmål. Vi ønsker å samarbeide med et bredt spekter av interessenter for å skape forbindelser, levere banebrytende resultater og redusere risiko. Ved å samarbeide med interessentene finner vi felles grunnlag og skaper vinn-vinn-situasjoner.

GOJO BÆREKRAFTSRAPPORT

Vårt oppdrag er å redde liv og forbedre livskvaliteten gjennom feel-good-løsninger. Det er vår jobb, og det definerer hvem vi er. Vår misjon driver vårt dype engasjement for bærekraft. Vi ser en enorm mulighet til å forbedre menneskers helse for en tryggere og mer velstående fremtid, og til å bidra til en bedre verden. Å leve etter vårt formål gjør at vi kan ha en positiv innvirkning på folkehelsen og verden hver eneste dag. Dette driver oss til å finne nye måter å skape bærekraftig verdi gjennom innovative løsninger – løsninger som gir sosial, miljømessig og økonomisk verdi for alle GOJO-interessenter. Derfor utvikler vi strategier og mål for bærekraftige verdier for å oppnå enda større fremskritt innen 2020.

Tilbake til bloggen