Vanlige spørsmål

Finn produktinformasjon her. Kontakt gjerne vårt kundeservice team dersom du har behov.

Sammenleggbart innhold

Er det trygt å bruke PURELL®-produkter under graviditet?

Ja, det er trygt å bruke alle PURELL®-produkter under graviditet og amming.

Hvordan skal PURELL®-produkter oppbevares?

PURELL®-produkter bør oppbevares ved temperaturer fra 0-43°C for å opprettholde produktets holdbarhet og utløpsdato.

For å lære mer om alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler og brannsikkerhet, vennligst besøk

For nærmere informasjon om våre produkter og brannsikkerhet. Klikk her

Hva gjør GOJO for å motvirke feilbruk ved inntak av PURELL® Hånddesinfeksjonsmidler?

For å motvirke feilbruk ved inntak inneholder PURELL® Hånddesinfeksjonsmidler desinfeksjonsmidler som smaker ubehagelig, og som gjør produktene lite attraktive å drikke. Etikettene på PURELL® Hånddesinfeksjonsmidler gir instruksjoner å følge i tilfelle inntak. Etikettinstruksjonene sier: "Hvis det inntas, søk øyeblikkelig medisinsk hjelp eller kontakt et Giftinformasjonssenter." I tråd med beste praksis for alle produkter som brukes rundt barn, bør du alltid føre tilsyn med bruk av PURELL® Hånddesinfeksjonsmidler av barn under seks år eller de som kan ha nedsatt dømmekraft.

Er det trygt å oppbevare hånddesinfeksjonsmiddel i bilen min?

PURELL® Hånddesinfeksjonsmiddel blir trygt sendt over hele verden i store og små mengder og opplever ofte ekstreme temperaturforhold under lagring i biler, lastebiler, båter (fraktcontainere) og fly. Selv om PURELL® Hånddesinfeksjonsmiddel inneholder 70% etylalkohol og anses som brennbart, vil det ikke selvantenne. For å forårsake en brann trenger man vanligvis en høy konsentrasjon av etanoldamp og en tennkilde (som en gnist eller flamme), ikke en eksplosjon. Disse ekstreme forholdene forekommer vanligvis ikke i en bil eller lastebil. Vi anbefaler likevel å holde produktet unna åpen ild eller flammer.

Er PURELL® Hånddesinfeksjonsmiddel brannfarlig eller eksplosivt ved høye temperaturer?

PURELL® Hånddesinfeksjonsmiddel sendes trygt over hele verden i store og små mengder og opplever ofte ekstreme temperaturforhold under lagring i biler, lastebiler, båter (fraktcontainere) og fly. Selv om det anbefales å oppbevare PURELL® Hånddesinfeksjonsmiddel ved temperaturer under 110°F (43°C) for optimal produktkvalitet, vil kortvarig lagring ved høyere temperaturer (uker til måneder) ikke påvirke produktets sikkerhet eller effektivitet.

Selv om PURELL® Hånddesinfeksjonsmiddel inneholder 70% etylalkohol og anses som brannfarlig, vil det ikke selvantenne. Selv under ekstremt høye temperaturer må det være til stede en høy konsentrasjon av etanoldamp og en tennkilde (som en gnist eller flamme) for å forårsake brann, ikke en eksplosjon. Disse ekstreme forholdene forekommer vanligvis ikke i en bil eller lastebil. Følg anvisningene og advarslene på produktetiketten.

Hvor produseres PURELL hånddesinfeksjonsmiddel?

GOJO produserer PURELL® hånddesinfeksjonsmiddel i Frankrike for det europeiske markedet.

Hvor lenge skal jeg gni hendene mine når jeg bruker PURELL® hånddesinfeksjonsmiddel?

Først bør du påføre tilstrekkelig mengde til å fukte hendene grundig, omtrent størrelsen på en kvart. Gni hendene sammen raskt til de er tørre – sørg for å dekke alle overflater på hendene og fingrene, inkludert fingertuppene, tomlene og mellom fingrene.

Dette bør ta omtrent 15-20 sekunder med et godt formulert produkt som PURELL® Advanced Hand Sanitizers, men gnetiden vil variere basert på formuleringen.

Inneholder PURELL® Hånddesinfeksjonsmiddel Triclosan?

Nei. PURELL® Hånddesinfeksjonsmiddel inneholder ikke triclosan. Den aktive ingrediensen i PURELL® Hånddesinfeksjonsmiddel er etylalkohol.

Inneholder PURELL® Hånddesinfeksjonsmiddel metanol?

Nei. PURELL® Hånddesinfeksjonsmiddel er ikke formulert med metanol. Den aktive ingrediensen i PURELL® Hånddesinfeksjonsmiddel er etylalkohol, som vi nøye tester for å sikre at både alkoholen og det ferdige PURELL® Hånddesinfeksjonsmiddelet oppfyller FHI-kravene til kvalitet.

Inneholder PURELL® alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel gluten?

Basert på informasjonen fra våre leverandører, forventes det ikke at gluten skal være til stede i produktet vårt. For å tilby bærekraftige løsninger, blir etylalkoholen (etanol) som brukes til å produsere PURELL® alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel, hentet fra naturlige kilder som inkluderer korn.

Produsenten av etanolen som brukes av GOJO har indikert til oss at de bruker destillasjon for å levere et høyt renset materiale som ikke inneholder proteiner eller materiale med høy molekylvekt.

Destillasjonsprosessen anses som effektiv for å separere glutenmolekyler fra etanolen. Derfor er det generelt akseptert at destillert alkohol er glutenfri. Denne oppfatningen blir også bekreftet av Celiac Disease Foundation.

Noen personer med cøliaki kan trygt bruke topiske produkter som inneholder gluten. Imidlertid, fordi hver situasjon er unik, anbefaler vi at du diskuterer denne informasjonen med legen din for å avgjøre om bruk av PURELL® alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel er riktig for deg.

Hva skal gjøres hvis PURELL® Overflate Desinfeksjonsspray blir inntatt?

Under ingen omstendigheter skal PURELL® Advanced Hand Sanitizer eller PURELL® Overflate Desinfeksjonsspray bli inntatt eller injisert i kroppen. PURELL® Advanced Hand Sanitizer er et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel som brukes til å drepe bakterier på hendene som kan forårsake sykdom på en trygg og effektiv måte. Alle hånddesinfeksjonsmidler skal kun brukes eksternt og skal brukes i samsvar med instruksjonene på produktetikettene. På samme måte brukes PURELL® Overflate Desinfeksjonsspray for å drepe bakterier på harde og myke overflater, og den skal kun brukes eksternt og i samsvar med instruksjonene på produktetikettene.

Etikettene på alle PURELL®-produkter gir instruksjoner å følge i tilfelle inntak. Instruksjonene på etiketten sier: "Hvis det inntas, søk medisinsk hjelp eller kontakt et Giftinformasjonssenter umiddelbart."

Kan jeg bruke PURELL® hånddesinfeksjonsmiddel etter utløpsdatoen?

Utløpsdatoen indikerer slutten på holdbarheten for et bestemt produkt. Den er basert på produksjonsdatoen for det produktet. Generelt er utløpsdatoen 3 år fra produksjonsdatoen. Sikkerheten og effektiviteten til produktet kan garanteres opp til utløpsdatoen.

Går hånddesinfeksjonsmidler ut på dato?

Ja. Hånddesinfeksjonsmiddel utløper.

Produksjonsspesifikasjoner for hånddesinfeksjonsmidler inkluderer ting som innholdet av aktive ingredienser (som etyl- eller isopropylalkohol), farge og lukt. FDA-godkjente produsenter gjennomfører streng stabilitetstesting for å sikre holdbarheten til hånddesinfeksjonsmiddelet. Disse gitte spesifikasjonene vil ikke vare evig.

Hva er den naturlige fuktgivende ingredisensen i PURELL® Brand Hand Sanitizer?

Naturlig glyserin er den naturlige fuktgivende ingrediensen i PURELL® Brand Hand Sanitizer.